Detektivní činnost

Detektivní a informační ochrana

 • zjištění a analýza detektivních a zpravodajských informací
 • zahraniční spolupráce formou subdodávek spřátelených agentur
 • vlastní informační síť a nejmodernější technické prostředky

Bezpečnostní audit

 • prověrka kvality zajištění hlídané osoby a nemovitosti
 • zjištění rizik a návrhy potřebných opatření

Náplní detektivní činnosti je získávat a analyzovat detektivní a zpravodajské informace, které nejsou dostupné prostřednictvím standardních prostředků.

Tyto jsme schopni zajistit v zahraničí formou subdodávek spřátelených agentur. Využíváme vlastní informační síť a nejmodernější technické prostředky.

Dále vytváříme bezpečnostní analýzy, detektivní a informační ochranu. Společnost Excubitor s.r.o. provádí prověrky kvality a funkčnosti zajištění hlídané osoby nebo nemovitosti. Zjistíme možná rizika a navrhneme potřebná opatření k odstranění nedostatků.

 • služby soukromých detektivů pro fyzické i právnické osoby
 • detektivní prověrky
 • radiové technické prohlídky proti odposlechům - (OTP)
 • Pojišťovnictví - prověřování pojistných událostí a odhalování všech druhů trestné činnosti, služby pro leasingové společnosti.

Dále k detektivní činnosti také patří prodej technických prostředků potřebných pro detektivy,drobná poradenská činnost (bezpečnost práce, požární ochrana, dopravní nehody, krádeže, vloupání, spolupráce s advokátními kancelářemi apod.)

Naší detektivové absolvují kvalifikační zkoušky na:

 • asistent detektiva
 • detektiv koncipient
 • detektivní specialista
 • detektivní inspektor

Činnost bezpečnostní agentury není v ČR upravena žádným zákonem.

Způsob a rozsah ochrany objektu bezpečnostní agenturou určuje zpravidla vlastník objektu.

V místech naší působnosti je bezpečnostní agentura AG King s.r.o. schopna zajistit službu do 24 hodin.


Tuto činnost provádíme:

 • otevřenou formou - prověrka je prováděná formou auditu
 • skrytou formou - tuto činnost provádí naše speciální skupina formou "fyzického napadení" střeženého objektu anebo subjektu

Další podrobnosti o této službě, Vám rádi sdělíme při osobním jednání. Provádíme kontroly zaměstnanců v pracovní neschopnosti.

Detektivní služby :

Zaměřujeme se na ucelený soubor detektivních služeb dle potřeb a požadavků klienta, které provádějí a šetří vysoce kvalifikovaní odborníci. kteří plně využívají svých zkušeností a znalostí. Tato skutečnost je garancí profesionálního přístupu ke každému jednotlivému případu a příslibem vysokého procenta úspěšnosti.