Náhradní plnění

zřízení chráněného pracovního místa pro tělesně postižené je také jednou z možností jak vám ušetřit kasičku

Již několik let má každý zaměstnavatel za povinnost ze zákona zaměstnat na každých 25 zaměstnanců 4% zdravotně postižených osob, což je v přepočtu 25 - jeden ZP

Při nesplnění této povinnosti je povinen odvést do státního rozpočtu každoročně 2,5 násobek průměrné mzdy v ČR za každou osobu ZP, která vyplývá z této povinnosti.

Dalším náhradním plněním je i možnost splnění této povinnosti odběrem zboží či služeb, na kterých se podílí osoby ZP. Odebrané zboží a nebo služby musí odpovídat objemu 7 x průměrná mzda v ČR.

MALÝ PŘÍKLAD :

zaměstnáváte 100 pracovníků z nichž není ani jeden ZP

stanovený podíl je pro vás ............4%...............4 osoby ZP

povinnost odvodu : 4 x 2,5 x mzda v ČR........4 x 2,5 x 27 320,- ( pro rok 2017 )

povinný odvod do státního rozpočtu .........273 200,- Kč

Odvod do státního rozpočtu Vás nemine, aniž by jste využili přijetí jakých koliv služeb.

Odběr náhradních služeb : ..........4 x 7 x 27 320,- .........764 960,-Kč

Pro případ využití náhradního odběru služeb či zboží (od společnosti poskytující náhradní plnění) ušetříte za náklady, které vynakládáte na nákup služeb a zboží, kterých využíváte (avšak jejichž dodavatel neposkytuje službu náhradního plnění) a navíc se takto zbavujete povinnosti finančního plnění uvedeného v příkladu výše, což znamená pro Vás další úsporu.

Obecně tedy platí, že právě služby ostrahy a úklidů jsou pro statut náhradního plnění velice vhodné.